ROT-avdrag

ROT-avdraget ger dig som privatperson rätt till en skattereduktion med 30 procent av arbetskostnaden för reparationer, om- eller tillbyggnader och/eller underhåll av ditt småhus.

ROT-avdraget för rotrenovering gäller arbeten som utförts från den 8 december 2008 och framåt. Med ROT-avdraget kan du spara upp till 50 000 kronor per år och individ. Du kan läsa mer på Rotavdrag.se samt Skatteverkets sida för ROT.