Policy & Certifikat

Arbetsmiljöpolicy

Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill erbjuda en trygg och säker arbetsplats som ger arbetsglädje och hög produktivitet hos våra medarbetare.
Här kan du läsa om vårt arbete för att ytterligare förbättra arbetsmiljön.

Vi åstadkommer det genom att:

 • se till att vår verksamhet inte vållar olyckor eller skador fysiskt eller psykiskt hos anställda eller kunder.
 • kontinuerligt öka våra kunskaper kring arbetsmiljö genom kurser och utbildning.
 • följa gällande lagstiftning och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
 • företagsledningen tar det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men de anställda också har ett eget ansvar.
 • de anställda följer företagsledningens instruktioner gällande skyddsutrustning och personligt skydd för att undvika skador.
 • uppträda positivt och respektfullt, vilket bidrar till ett gott klimat på arbetsplatsen där alla trivs och sjukfrånvaron minimeras.

Kvalitetspolicy

Vi strävar efter att vara kundernas självklara förstahandsval av entreprenör. Vår ambition är att skapa förtroende och uppfylla kundens krav och förväntningar. Vårt mål är att leverera marknadens bästa kvalitet på tjänster och produkter.

Vi åstadkommer det genom att:

 • ha en tydlig organisation med klara ansvarsförhållanden.
 • ha en aktiv kommunikation med såväl kunder som leverantörer.
 • ha bra utrustning samt välutbildad och motiverad personal som utför arbetet på bästa möjliga sätt redan från början.
 • tillgodose kundens krav och förväntningar i varje projekt.
 • arbeta aktivt och kontinuerligt med kvalitetsförbättringar.
 • ta hänsyn till de krav som samhället ställer på oss i form av lagar och regelsystem.

Det är alla medarbetares gemensamma uppgift att förverkliga denna policy och att sträva efter ständig utveckling i syfte att bevara och stärka vår position som ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag.

Miljöpolicy

Vår gemensamma miljö är viktig för vårt samhälles fortsatta utveckling. Vi strävar efter att följa de miljölagar och förordningar vår verksamhet omfattas av samt att uppfylla kunders och leverantörers krav och förväntningar på miljöarbete. Vi arbetar aktivt med att förbättra miljön och förebygga föroreningar.

Detta åstadkommer vi genom att:

 • ta hänsyn till våra egna samt våra kunders miljöperspektiv och ekonomiska förutsättningar.
 • regelbundet ta del av våra kunders miljöbehov och önskemål inom vårt verksamhetsområde.
 • planera och använda vår maskin- och fordonspark för att minska onödig miljöbelastning.
 • utbilda våra medarbetare inom miljöområdet.
 • regelbundet redovisa vårt miljöarbete samt tillgodose myndigheternas krav på tillstånd o d.
 • ta hand om vårt avfall på bästa sätt ur miljösynpunkt efter våra ekonomiska förutsättningar.

Våtrumscertifiering

Bodéns Bygg AB är certifierade av Byggkeramikrådet (BKR).

Vårt intyg finner du här.

Dokument & intyg

Här samlar vi dokument, intyg med mera. Du laddar ned dem genom att klicka på respektive bild.

BKR Behörighetsintyg
Läs mer: Byggkeramikrådets Branschregler
för våtrum (BBV)