Miljöpolicy

Vår gemensamma miljö är viktig för vårt samhälles fortsatta utveckling. Vi strävar efter att följa de miljölagar och förordningar vår verksamhet omfattas av samt att uppfylla kunders och leverantörers krav och förväntningar på miljöarbete. Vi arbetar aktivt med att förbättra miljön och förebygga föroreningar.

Detta åstadkommer vi genom att:

  • ta hänsyn till våra egna samt våra kunders miljöperspektiv och ekonomiska förutsättningar.
  • regelbundet ta del av våra kunders miljöbehov och önskemål inom vårt verksamhetsområde.
  • planera och använda vår maskin- och fordonspark för att minska onödig miljöbelastning.
  • utbilda våra medarbetare inom miljöområdet.
  • regelbundet redovisa vårt miljöarbete samt tillgodose myndigheternas krav på tillstånd o d.
  • ta hand om vårt avfall på bästa sätt ur miljösynpunkt efter våra ekonomiska förutsättningar.