Kvalitetspolicy

Vi strävar efter att vara kundernas självklara förstahandsval av entreprenör. Vår ambition är att skapa förtroende och uppfylla kundens krav och förväntningar. Vårt mål är att leverera marknadens bästa kvalitet på tjänster och produkter.

Vi åstadkommer det genom att:

  • ha en tydlig organisation med klara ansvarsförhållanden.
  • ha en aktiv kommunikation med såväl kunder som leverantörer.
  • ha bra utrustning samt välutbildad och motiverad personal som utför arbetet på bästa möjliga sätt redan från början.
  • tillgodose kundens krav och förväntningar i varje projekt.
  • arbeta aktivt och kontinuerligt med kvalitetsförbättringar.
  • ta hänsyn till de krav som samhället ställer på oss i form av lagar och regelsystem.

Det är alla medarbetares gemensamma uppgift att förverkliga denna policy och att sträva efter ständig utveckling i syfte att bevara och stärka vår position som ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag.