Arbetsmiljöpolicy

Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill erbjuda en trygg och säker arbetsplats som ger arbetsglädje och hög produktivitet hos våra medarbetare. 
Här kan du läsa om vårt arbete för att ytterligare förbättra arbetsmiljön.

Vi åstadkommer det genom att:

  • se till att vår verksamhet inte vållar olyckor eller skador fysiskt eller psykiskt hos anställda eller kunder.
  • kontinuerligt öka våra kunskaper kring arbetsmiljö genom kurser och utbildning.
  • följa gällande lagstiftning och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
  • företagsledningen tar det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men de anställda också har ett eget ansvar.
  • de anställda följer företagsledningens instruktioner gällande skyddsutrustning och personligt skydd för att undvika skador.
  • uppträda positivt och respektfullt, vilket bidrar till ett gott klimat på arbetsplatsen där alla trivs och sjukfrånvaron minimeras.